باشگاه مشتریان کارگزاری آرمون بورس
نسخه جدید باشگاه مشتریان کارگزاری آرمون بورس، در مهرماه 1399 شروع به فعالیت نموده و ازین پس کاربران گرامی می توانند در محیطی پویا و جذاب ، اقدام به فعالیت نمایند .
هدف اصلی باشگاه مشتریان آرمون بورس، ایجاد جذابیت به منظور وفادار سازی مشتریان و پاسخگویی دقیق و منظم به درخواست های ایشان در زمینه بازار سرمایه می باشد